Trang chủ Bảo hiểm Tình hình kinh doanh của Bảo...

Tình hình kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Long năm 2020 tăng trưởng tốt

- Quảng cáo -

Trong quý 3/2020, doanh thu phí bảo hiểm của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) đạt hơn 321 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Tuy vậy, do phí nhượng tái bảo hiểm quý 3 tăng 19% so cùng kỳ nên doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3 chỉ tăng nhẹ 3%, đạt gần 230 tỷ đồng.

Smartbuddy Việt Nam

Về chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tổng đã tăng gần 162 tỷ đồng, nghĩa là tăng 2%. Trong đó chủ yếu là chi phí bồi thường (57 tỷ đồng) và chi hoa hồng bảo hiểm cùng với chi phí khác (103 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI tăng 6%, đạt gần 68 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 29% lên 30%.

Bên cạnh đó, BLI cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quý 3 tăng 2% so cùng kỳ, đạt hơn 25 tỷ đồng. Đồng thời, BLI hoàn nhập hơn 5 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đã được trích ở quý 1/2020. Vì thế lợi nhuận hoạt động tài chính quý 3 là hơn 30 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

- Quảng cáo -

Smartbuddy Việt Nam

Tuy doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng ở mức thấp, nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính lại tăng đáng kể. Kết quả là lợi nhuận trước thuế của BLI tăng 14%, đạt hơn 48 tỷ đồng; còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 38 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ.

Nhìn chung, sau 9 tháng, do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 19% và 32% nên lãi trước thuế của BLI là hơn 107 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ.

Mục tiêu của BLI trong năm 2020 là đạt 74 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 12%, trong khi dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 24%, còn gần 40 tỷ đồng.

Như vậy là BLI đã vượt 188% chỉ tiêu lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và vượt 168% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Do tiền chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh nên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BLI trong kỳ âm gần 25 tỷ đồng, còn cùng kỳ dương là gần 25 tỷ đồng.

Smartbuddy Việt Nam

- Advertisement -

Tính đến ngày 30/09/2020, quy mô tài sản của BLI không có nhiều biến động, ở mức gần 2,051 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, giảm mạnh nhất là tiền và các khoản tương đương tiền (-74%).

Nợ phải trả xấp xỉ đầu năm, chiếm 65% tổng nguồn vốn, chủ yếu nằm ở phần dự phòng nghiệp vụ gần 920 tỷ đồng, bao gồm dự phòng bồi thường và dự phòng phí chưa được hưởng.

Hiện giá cổ phiếu BLI đã giảm về 7,000 đồng/cp vào cuối phiên 23/10/2020, tỷ lệ giảm tương đương 25% sau khi vọt lên mức 9,300 đồng/cp hồi giữa tháng 5/2020. Trong gần 11 tháng qua, thanh khoản cổ phiếu tương đối thấp, chỉ ở mức 1,887 cp/ngày.

- Quảng cáo -

SmartBuddy là nền tảng so sánh sản phẩm bảo hiểm uy tín nhất trên thị trường Việt Nam. Để biết gói sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn hãy liên hệ ngay Hotline SmartBuddy: 0839.319.377

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nổi bật