Trang chủ Bảo hiểm Những điều cần biết về phí...

Những điều cần biết về phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được Nhà nước quy định

- Quảng cáo -

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một loại bảo hiểm tài sản bồi thường cho những thiệt hại hoặc tổn thất về tài sản được bảo hiểm do nguyên nhân cháy, nổ gây ra. Đây là một một trong những sản phẩm mà Nhà nước quy định bắt buộc phải mua.

Tuy nhiên mấy ai nắm rõ được các quyền lợi, mức phí,… và những thông tin liên quan đến loại bảo hiểm này. Bài viết dưới đây sẽ cũng cấp cho người đọc thông tin về mức phí Bảo hiểm cháy nổ được Nhà nước quy định tại Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC và Thông tư 220/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành.

Tổn thất về tài sản do nguyên nhân cháy, nổ gây ra Smartbuddy Việt Nam

1. Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thông tư 220/2010/TT-BTC có quy định cụ thể về cách tính phí bảo hiểm bắt buộc, cụ thể như sau:

Phí bảo hiểm cháy nổ = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

- Quảng cáo -

Trong đó:

  • Tỷ lệ phí bảo hiểm là tỷ lệ đã được quy định rõ ràng trong biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại Phụ lục 3 của Thông tư 220/2010/TT-BTC.
  • Số tiền bảo hiểm là số tiền chưa tính thuế VAT 10% và số tiền sẽ được xác định theo giá trị trung bình thì phí bảo hiểm cũng được tính trên cơ sở trung bình.

Ngược lại, nếu số tiền bảo hiểm xác định theo giá trị tối đa thì sẽ tính phí bảo hiểm theo quy định sau:

  • Nếu phí bảo hiểm cháy nổ được tính dựa trên cơ sở giá trị tối đa của bên mua bảo hiểm thì khi ký hợp đồng bảo hiểm công ty chỉ được thu 75% số phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị tối đa này.
  • Đến cuối thời hạn bảo hiểm, các công ty bảo hiểm sẽ tính giá trị tài sản tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc dựa trên giá trị tối đa bình quân này.
  • Ngược lại, nếu phí bảo hiểm thấp hơn số phí bảo hiểm mà bên mua đã nộp thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền chênh lệch cho bên mua bảo hiểm. Nhưng số phí bảo hiểm phải nộp không được thấp hơn 2/3 số phí bảo hiểm mà người mua đã nộp.
  • Nếu mức phí bảo hiểm tính tính lại mà nhiều hơn mức phí bảo hiểm đã nộp thì mua bảo hiểm sẽ có trách nhiệm trả cho công ty bảo hiểm số phí bảo hiểm còn thiếu.

Trong thời gian bảo hiểm mà xảy ra tổn thất cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường số tiền bảo hiểm và số tiền bồi thường không vượt quá số tiền giá trị tối đa bình quân được tính đến thời điểm xảy ra tổn thất.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Smartbuddy Việt Nam

2. Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Tại Phụ lục 3 của Thông tư 220/2010/TT-BTC có quy định biểu phí cháy nổ bắt buộc. Theo quy định đó, tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc dao động từ 0,55 đến 7%. Cụ thể:

  • Tài sản có biểu phí thấp nhất 0,55% là sản xuất và chế biến vàng, bạc và đồ trang sức.
  • Tài sản có biểu phí cao nhất là cơ sở và biểu phí cao nhất là 7,00% với công trình có hạng mục hay bộ phận chính nếu xảy ra cháy nổ ở đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ cơ sở, công trình hoặc có tổng diện tích hay khối tích của hạng mục, bộ phận chiếm từ 25% tổng diện tích trở lên hoặc khối tích của toàn bộ cơ sở, công trình mà các hạng mục hay bộ phận đó trong quá trình hoạt động thường xuyên có số lượng chất nguy hiểm cháy, nổ.

Đặc biệt, biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho chung cư và nhà tập thể là 1,40%.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho chung cư Smartbuddy Việt Nam

- Advertisement -

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm với biên độ là 25% tính trên mức phí quy định dựa trên cơ sở biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm.

Nếu tài sản được bảo hiểm tại 1 địa điểm có tổng số bảo hiểm có giá trị từ 30 triệu USD trở lên trong một đơn vị bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm sex thỏa thuận phí bảo hiểm dựa trên cơ sở được các nhà tái bảo hiểm chấp thuận.

- Quảng cáo -

SmartBuddy là nền tảng so sánh sản phẩm bảo hiểm uy tín nhất trên thị trường Việt Nam. Để biết gói sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn hãy liên hệ ngay Hotline SmartBuddy: 0839.319.377

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nổi bật