Trang chủ Bảo hiểm Các loại bảo hiểm khác Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021

- Quảng cáo -

Dự kiến mức lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng. Vậy mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2021 sẽ như thế nào?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021 Smartbuddy Việt Nam

Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp với mức như sau (Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013):

Mức trợ cấp hàng tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Trong đó, thời gian hưởng trợ cấp phụ thuộc vào số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- Quảng cáo -

+ Nếu đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp.

+ Tiếp tục đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Điều 50 cũng quy định: “Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.”

Vậy mức trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 như sau:

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở, tức là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

- Advertisement -

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, người lao động sẽ nhận được mức trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa
Vùng I 4,42 triệu đồng/tháng 22,1 triệu đồng/tháng
Vùng II 3,92 triệu đồng/tháng 19,6 triệu đồng/tháng
Vùng III 3,43 triệu đồng/tháng 17,15 triệu đồng/tháng
Vùng IV 3,07 triệu đồng/tháng 15,35 triệu đồng/tháng

 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021 Smartbuddy Việt Nam

Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng tương ứng

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp 2021 cũng có sự khác nhau giữa chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và do người sử dụng lao động quyết định.

Điều 58 Luật Việc làm 2013 có quy định rõ:

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Do đó, trong năm 2020, những lao động này sẽ đóng tối đa 29,8 triệu đồng/tháng (20 x 1,49 triệu đồng/tháng).

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 Mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa
Vùng I 4,42 triệu đồng/tháng 88,4 triệu đồng/tháng
Vùng II 3,92 triệu đồng/tháng 78,4 triệu đồng/tháng
Vùng III 3,43 triệu đồng/tháng 68,6 triệu đồng/tháng
Vùng IV 3,07 triệu đồng/tháng 61,4 triệu đồng/tháng
- Quảng cáo -

SmartBuddy là nền tảng so sánh sản phẩm bảo hiểm uy tín nhất trên thị trường Việt Nam. Để biết gói sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn hãy liên hệ ngay Hotline SmartBuddy: 0839.319.377

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nổi bật